The Unforgiven

LP Metallica

New blood joins this earth
And quickly he's subdued
Through constant pained disgrace
The young boy learns their rules

With time the child draws in
This whipping boy done wrong
Deprived of all his thoughts
The young man struggles on and on he's known
A wow unto his own
That never from this day
His will they'll take away

  What I've felt
  What I've known
  Never shined through in what I've shown
  Never be
  Never see
  Won't see what might have been
  What I've felt
  What I've known
  Never shined through in what I've shown
  Never free
  Never me
  So I dub thee unforgiven

They dedicate their lives
To running all of his
He tries to please them all
This bitter man he is

Throughout his life the same
He's battled constantly
This fight he cannot win
A tired man they see no longer cares
The old man then prepares
To die regretfully
That old man here is me

  What I've felt
  What I've known
  Never shined through in what I've shown
  Never be
  Never see
  Won't see what might have been
  What I've felt
  What I've known
  Never shined through in what I've shown
  Never free
  Never me
  So I dub thee unforgiven

  You labeled me
  I'll label you
  So I dub thee unforgiven

Nová krev přichází na svět
a je rychle pokořena
Stálým bolestným ponižováním
učí se chlapec pravidla

Časem začíná chápat,
že to bití působí jen zlo
Zbaven všech myšlenek
mladý muž zápasí dál a dál
A přísahá si,
že už mu nikdy
nevezmou jeho vůli

  Co jsem cítil,
  co věděl,
  nikdy neprosvitlo tím, co jsem dával najevo
  Nebýt,
  nevidět,
  nechci vidět, co by mohlo být
  Co jsem cítil,
  co věděl,
  nikdy neprosvitlo tím, co jsem dával najevo
  Nebýt volný
  Nebýt sebou
  Tak ti říkám nesmířený

Celé své životy věnovali
Pronásledování všeho, co bylo jeho
Zkouší všem vyhovět
tento zatrpklý muž

Se svým jednotvárným životem
neustále bojoval
Nemůže vyhrát ten boj
Ten unavený muž už se nesnaží
Stařec se pak připravuje
žalostně zemřít
Ten stařec to jsem já

  Co jsem cítil,
  co věděl,
  nikdy neprosvitlo tím, co jsem dával najevo
  Nebýt,
  nevidět,
  nechci vidět, co by mohlo být
  Co jsem cítil,
  co věděl,
  nikdy neprosvitlo tím, co jsem dával najevo
  Nebýt volný
  Nebýt sebou
  Tak ti říkám nesmířený

  Ty jsi poznamenal mě,
  já tebe,
  tak ti říkám nesmířený

Zpět do seznamu překladů